โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่

วันที่ 9 ก.ค. 62 ร.ร.สุวรรณวงศ์ ป.1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าชม ทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑ์