โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ร.ร.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาคอหงส์ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์