โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.สตูล

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.สตูล ป.4-6 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์