โรงเรียนบ้านบือเระ จ.นราธิวาส

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านบือเระ ชั้น ป.4-6 จำนวนนักเรียน 90 คน จ.นราธิวาส เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์