โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต จ.ภูเก็ต

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นักเรียนชั้นม.2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์