โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 นักเรียนป.3 และ ป.6 เข้าร่วมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวิเชียรชม ณ พิพิธภัณฑ์ฯ

- กิจกรรมเข้าชมพิพิธภัณฑ์

- กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

- กิจกรรมเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาคอหงส์

- กิจกรรม "ธรรมชาติกับศิลปะ"