โรงเรียนบ้านไร่ อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านไร่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.6 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ