โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)

P9100037

วันที่ 10 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) ระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ