โรงเรียนบ้านเทพา จ.สงขลา

วันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านเทพา จังหวัดสงขลา ระดับชั้น ป.1-2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ