เปิดนิทรรศการ “Ocean Warming” อย่างเป็นทางการ

สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงนิทรรศการ “Ocean Warming”

     สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงนิทรรศการ “Ocean Warming” ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี บริเวณโถงชั้นลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศชายฝั่งให้กับบุคคลทั่วไป         

โดยอ้างอิงจากผลงานวิจัยที่นักวิจัยสังกัดสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้ทำการเปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษไปแล้วในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 มีเยาวชนและผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น 27,677 คน

     ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 จะมีการเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ร่วมกับการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ocean warming: from global to local scale” เพื่อสื่อสารให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเลทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย โดยมี รศ. ดร. สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขององค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทรและองค์กร AFMA – FAO Annex แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บรรยายร่วมกับ ผศ.ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร ดร. สุธินี สินุธก และ ดร. เมธิณี อยู่เจริญ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญสาขาชีววิทยาทางทะเลของสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นิทรรศการนี้จะมีให้รับชมไปจนถึงสิ้นปี 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี โทร 074-288067-8 อีเมล์ psu.museum@gmail.com และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.nhm.psu.ac.th

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งค์นี้ : https://forms.gle/zT47xmFxgMBCNmL17

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม 2562