โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จ.สงขลา

วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จังหวัดสงขลา อ.1-ป.2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ