โรงเรียนบ้านบารายี จ.สตูล

วันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านบารายี จังหวัดสตูล อ.1-ป.6 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ