ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาลาใหม่และบ้านคลองตัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาลาใหม่และบ้านคลองตัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 2-4 ขวบ ทำกิจกรรมปฐมวัยและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถายในพิพิธภัณฑ์ฯ