โรงเรียนเทศบาล1 (ถนนนครนอก) จ.สงขลา

วันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาล1 ถนนนครนอก ระดับชั้น ป.1 ป.2 และ ป.6 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถายในพิพิธภัณฑ์ฯ