โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมพิเศษ ฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ