โรงเรียนบ้านห้วยโอน จ.สงขลา

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยโอน จังหวัดสงขลา ระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 176 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถายในพิพิธภัณฑ์ฯ