รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 17

กำหนดการวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา 

สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์

          ข้อชี้แจง : ขอให้นศ.ที่มีรายชื่อดังกล่าว มาลงทะเบียนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. (แต่งกายชุดสุภาพ : กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ) ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

** หากไม่มาลงทะเบียนทางพิพิธภัณฑ์ฯจะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และนศ.จะไม่ได้รับชั่วโมงกิจกรรมในโครงการนี้

** หากมีข้อสงสัย หรือไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาติดต่อ พี่มุก 082-2435164