โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง จ.กระบี่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง จ.กระบี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถายในพิพิธภัณฑ์ฯ