โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถายในพิพิธภัณฑ์ฯ