โรงเรียนบ้านช่องลม จ.ตรัง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านช่องลม จังหวัดตรัง ระดับชั้น ป.3 – ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องสายใยอาหาร และฐานการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์ฯ