โรงเรียนบ้านคชศิลา จ.ยะลา

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านคชศิลา จังหวัดยะลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ