โรงเรียนบ้านบันนังดามา จ.ยะลา

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านบันนังดามา จังหวัดยะลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 236 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ