การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเขาควนเหมียง

       การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเขาควนเหมียง วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ภายใต้โครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีเขาถ้ำแรด ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ณ พื้นที่เขาควนเหมียง หมู่ที่ 1 บ้านในเขา ต.ปากแจ่ม อ.เมือง จ.ตรัง โดย PSU NHM และ CBIPT