ภาพบรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ภาพบรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติปีนี้ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ

นิทรรศการใหม่ “Ocean Warming”

  • กิจกรรมพิเศษจากพิพิธภัณฑ์ฯ เรียนรู้การสตัฟฟ์ปูและผีเสื้อ
  • นักวิจัยเล่าให้ฟัง
  • ทำแม็กเน็ต
  • เข็มกลัด และ วาดภาพ ระบายสี