โรงเรียนเสนพงศ์ จ.สงขลา

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 โรงเรียนเสนพงศ์ ช่วงเช้าเข้าเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโดยมีทีมวิทยากรบรรยาย และในช่วงบ่ายทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯโดยมีทีมวิทยากรเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ให้ความรู้ ในหัวข้อ

  • การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
  • การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
  • ห่วงโซ่อาหาร