โรงเรียนเสนพงศ์ จ.สงขลา

P2180121

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในช่วงเช้าเข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีทีมนักศึกษาเป็นวิทยาบรรยายนิทรรศการ ในช่วงบ่ายร่วมทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯโดยมีทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรเป็นให้ความรู้

ในหัวข้อ 

  • การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
  • การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต 
  • ห่วงโซ่อาหาร