ศูนย์เนิสเซอรี่ศรีตรัง คณะแพทยาศาสตร์ อ.หาดใหญ่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เนิสเซอรี่ศรีตรัง คณะแพทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมรถไฟหรรษาเพื่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และยังให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับเปลือกหอยชนิดต่างๆเพื่อฝึกการสังเกตและจัดจำแนก