รร.บ้านท่าแซ จ.สงขลา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รร.บ้านท่าแซ ระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี โดยมีทีมนักศึกษาอาสาสมัครบรรยายให้ความรู้