โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ปัตตานี

DSC00005

       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รร.เตรียมศึกษาวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เข้าชมนิทรรศการโดยมีทีมนักศึกษาอาสาสมัครบรรยายนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี