โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 4 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีทีมนักศึกษาเป็นวิทยาบรรยายนิทรรศการ และร่วมทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติบริเวณเขาคอหงส์ โดยมีทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรเป็นให้ความรู้ ในหัวข้อต่างๆ