ประกาศถึงผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ” ขอปิดปรับปรุงชั่วคราว “

ประกาศถึงผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ

ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ” ขอปิดปรับปรุงชั่วคราว “

เพื่อซ่อมแซมและทำความสะอาดนิทรรศการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้จะประกาศวันเปิดให้บริการอีกครั้งค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอบคุณค่ะ


In consideration of the health and safety of visitors and staff during the COVID-19 virus, the museum will be temporarily closed to the public starting 17 March until further notice.

We apologise for this inconvenience and appreciate your understanding .

考虑到游客和工作人员在COVID-19病毒期间的健康和安全,博物馆将于3月17日起暂时对公众关闭,直至另行通知。

不便之处,敬请原谅。感谢您的谅解。