อึวาฬ🐋🌊 สำคัญอย่างไร

สวัสดีวันเสาร์จ้า 💜
วันนี้พี่ๆมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับสัตว์ในท้องทะเล มาให้น้องๆได้เรียนรู้กัน นั่นก็คือ ‘ อึวาฬ ‘ ที่มาจาก ” วาฬ ” นั่นเอง 🐋🌊
• วาฬ หรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่า ปลาวาฬ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อาศัยอยู่แต่เฉพาะในทะเลหรือมหาสมุทร
• มีรูปร่างคล้ายปลา คือ รูปร่างเพรียวยาว มีครีบและมีหางเหมือนปลา แต่หางของวาฬจะเป็นไปในลักษณะแนวนอน ไม่ใช่แนวตั้งเหมือนปลา
• วาฬไม่ใช่ปลา แต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสายรก ที่จัดอยู่ในอันดับวาฬและโลมา
‘ อึวาฬ ‘ มาจากตัววาฬที่อาศัยอยู่ในทะเลน้ำลึก มันจะกินอาหารที่อยู่ใต้ท้องทะเล และนำธาตุอาหารจากน้ำลึกมาสู่ผิวน้ำ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับต้นๆของห่วงโซ่อาหาร ในระบบนิเวศทะเล