“ราชินีแห่งแมลง” (Queen of insects)

สวัสดียามเย็นวันศุกร์จ้า 🦋
.
“อะไรเอ่ย ชื่อน่ากลัว ตัวน่ารัก”
ปริศนาคำทายง่ายๆ ที่หลายคนต้องตอบได้
เพราะเจ้าสิ่งที่มีชื่อน่าน่ากลัว
.
แต่ตัวจริงแสนจะน่ารักและสวยงาม จนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งแมลง” (Queen of insects)
.
นั้นก็คือ “ผีเสื้อ” นั่นเอง วันนี้ #PSUNHM มาเสนอใน Concept ‘ Beautiful Butterfly ‘ ผีเสื้อสวยงามที่พบใน ม.อ. ของพวกเรา มีชนิดอะไรกันบ้างน้า . .

ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว
The Banded Peacock
( Papilio palinurus Palinurus)

พืชอาหาร
หนอน: เพี้ยกระทิง กำจัดต้น
ตัวเต็มวัย: ดอกเข็ม ดอกพนมสวรรค

สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง

พบที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และ
ภาคใต้ของประเทศไทย
โดยเฉพาะภูเขา ป่าโปร่ง

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู
The Common Rose
(Pachliopta aristolochiae)

พืชอาหาร
หนอน: กระเช้าถุงทอง กระเช้าผี
มด หูหมี

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะลำห้วย และป่าโปร่ง

ผีเสื้อถุงทองป่าสูง
The Common Birdwing
(Papilio helena)

พืชอาหาร
หนอน: กระเช้าถุงทอง กระเช้าผี
มด
ตัวเต็มวัย: ดอกเข็ม ดอก
พนมสวรรค์

*สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง*

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะลำห้วย ภูเขา ป่าโปร่ง

ผีเสื้อกะทกรกเข้ม
The Plain Lacewing
(Cethosia methypsea)

พืชอาหาร
หนอน : ชิงชาชาลี(Adenia sp.)

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะลำห้วย ทุ่งหญ้า และป่า
โปร่ง

ผีเสื้อขาวแคระ
The Psyche
(Leptosia nina)

พืชอาหาร
หนอน: ผักเสี้ยน แจง
ตัวเต็มวัย:

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ทั้งที่เป็นแหล่งชุมชน ป่าโปร่ง ป่า
ไผ่ ทุ่งหญ้าและลำห้วย บินต่ำ

ผีเสื้อช่างร่อน
The Clipper
(Parthenos sylla)

พืชอาหาร
หนอน: ชิงชาชาลี นางนูน

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะพื้นที่ป่าโล่ง และป่าไผ่ 

ผีเสื้อหนอนข้าวสารลายเสือ
The Common Tiger
(Danaus genutia genutia)

พืชอาหาร
หนอน: ข้าวสาร
ตัวเต็มวัย: ดาวกระจาย บานไม่รู้โรย

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะแหล่งชุมชน ป่าโปร่ง
และป่าชายเลน

ผีเสื้อตาลพุ่มสี่จุดเรียง
The Dark-branded Bushbrown
(Mycalesis mineus)

พืชอาหาร
หนอน:หญ้า ไผ่

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะป่าโปร่ง และป่าไผ

ผีเสื้อใบไม้เล็ก
The Autumn Leaf
(Doleschallia bisaltide)

หนอน: ขนุน เต่าหลังลาย
ใบเงินใบทอง

แมลงและสัตว์ขาปล้องที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ทั้งที่เป็นป่าดงดิบ ป่าโปรง ป่าไผ่
และลำห้วย

ผีเสื้อแพนซีเทา
The Grey Pansy
(Junonia atlites atlites)

พืชอาหาร
หนอน: ต้อยติ่งนา หญ้า เกล็ดปลา
ตัวเต็มวัย: ขลู่

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ทั้งที่เป็นแหล่งชุมชน ป่าโปร่ง ทุ่ง
หญ้าและป่าชายเลน 

ผีเสื้อแพนซีฟ้า
The Blue Pansy
(Junonia orithya)

พืชอาหาร
หนอน: ต้อยติ่งนา หญ้า
เกล็ดปลา หญ้าแม่มด ลิ้นมังกร

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะบริเวณทุ่งหญ้า

ผีเสื้อแพนซีสีตาล
The Lemon Pansy
(Junonia lemonias lemonias)

พืชอาหาร
หนอน: ต้อยติ่ง หญ้าเกล็ดปลา อังกาบหนู
ตัวเต็มวัย: ขลู่ต้อยติ่งไทย

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ทั้งที่เป็นแหล่งชุมชน ป่าโปร่ง
ทุ่งหญ้าและป่าชายเลน

ผีเสื้อแพนซีเหลือง
The Yellow Pansy
(Junonia hierta hierta)

พืชอาหาร
หนอน : หญ้าเกล็ดปลา

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะป่าโปร่งและทุ่งหญ้า

ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง (ตัวเมีย)
The Great Mormon
(Papilio memnon agenor)

พืชอาหาร
หนอน: มะนาวผี
ส้ม เครืองูเห่า มะนาว หัสคุณ
ตัวเต็มวัย: เข็ม สาบเสือ พนมสวรรค์

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะลำห้วย ภูเขา ป่าโปร่ง

ผีเสื้อลายเสือเหลือง
The Yellow Glassy Tiger
(Parantica aspasia aspasia)

พืชอาหาร
หนอน: Tylophora spp. คันธุลี

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะป่าโปร่ง และป่าไผ

ผีเสื้อหางตุ้มหางกิ่ว
The Common Clubtail
(Losaria coon doubledayi)

พืชอาหาร
หนอน: หูหมี
ตัวเต็มวัย: ผกากรอง หางนกยูง ฝรั่ง

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น

ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา
The Common Archduke
(Lexias pardalis)

พืชอาหาร
หนอน : ติ้วเกลี้ยง

แมลงและสัตว์ขาปล้องที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะป่าโปร่ง

ผีเสื้อหนอนพุทราแถบตรง
The Straight Pierro
(Caleta roxus)

พืชอาหาร
หนอน: พุทรา หนามเล็บเหยี่ยว
ตัวเต็มวัย:

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะลำห้วย ป่าโปร่ง และป่าไผ่

ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้
The Chocolate Pansy
(Junonia iphita iphita)

พืชอาหาร
หนอน: ฮ่อม หญ้าเกล็ดปลา ต้อยติ่ง

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะป่าโปร่ง ป่าไผ่ และลำ
ห้วย

ผีเสื้อหางติ่งสะพายขาว
The Banded Swallowtail
(Papilio demolion demolion)

พืชอาหาร
หนอน: ช้างงาเดียว กะอวม
ตัวเต็มวัย: ดอกเข็ม ดอกพนมสวรรค์

แมลงและสัตว์ขาปล้องที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก

พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะภูเขา ป่าโปร่ง