มาเรียนรู้และทำความรู้จักหนู 🐭

หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็วและขยายพันธุ์ได้เกือบตลอดปี ออกลูกครอกละหลายตัว

หนูมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

จาก wildlife ที่ผ่านมาเกี่ยวกับหนู จะเห็นได้ว่าเจ้าหนูเนี่ยคอยมาป้วนเปี้ยนอยู่กับเราตลอด ถ้าเราไม่รักษาความสะอาดของบ้านเรือนหรือที่พักอาศัย

สำหรับในวันนี้ เราจะพาไปดูโฉมหน้าและทำความรู้จักเจ้าหนู ที่เราสามารถพบเจอได้ในบ้านเรือน และ ชุมชนเมือง

เราจะพาทุกคนไปรู้จักหน้าตาของแต่ละชนิด แหล่งอาศัย และพฤติกรรม ที่เราแทบจะไม่เคยได้สังเกตเลยทีเดียว

( เจ้าหนูมาในรูปแบบน่ารัก ไม่ต้องกลัวนะ )หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็วและขยายพันธุ์ได้เกือบตลอดปี ออกลูกครอกละหลายตัว

หนูมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

จาก wildlife ที่ผ่านมาเกี่ยวกับหนู จะเห็นได้ว่าเจ้าหนูเนี่ยคอยมาป้วนเปี้ยนอยู่กับเราตลอด ถ้าเราไม่รักษาความสะอาดของบ้านเรือนหรือที่พักอาศัย

สำหรับในวันนี้ เราจะพาไปดูโฉมหน้าและทำความรู้จักเจ้าหนู ที่เราสามารถพบเจอได้ในบ้านเรือน และ ชุมชนเมือง

เราจะพาทุกคนไปรู้จักหน้าตาของแต่ละชนิด แหล่งอาศัย และพฤติกรรม ที่เราแทบจะไม่เคยได้สังเกตเลยทีเดียว

( เจ้าหนูมาในรูปแบบน่ารัก ไม่ต้องกลัวนะ )

หนูนอร์เวย์ หรือ หนูท่อ – Norway Rat หรือ Brown Rat
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rattus norvegicus

IUCN Red list: Least Concern

เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสกุลนี้ มีน้ำหนักตัวประมาณ 200-500 กรัม กินอาหารได้ทุกประเภท ทั้งพืชและสัตว์

หนูชนิดนี้ชอบอาศัยใกล้แหล่งน้ำ และบริเวณที่มีกองขยะ มีชื่อเรียกขานหลายชื่อตามแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งที่ออกหากิน เช่น หนูท่อ หนูขยะ หนูท่าเรือ เป็นต้น ปกติชอบขุดรูอาศัยในดินใกล้กองขยะ ใต้ถุนบ้าน หรือสนามบ้าน ที่ปากรูมีขุยดินกองใหญ่หรือพบอาศัยในท่อระบายน้ำในแหล่งชุมชน ตามตลาด

มีความยาวหัวและลำตัวประมาณ 15-25 เซนติเมตร
ความยาวหางประมาณเดียวกับความยาวหัวและลำตัว
หางมี 2 สี ด้านบนสีเข้มกว่าด้านล่าง
ลักษณะหน้าจะป้านหรือทู่กว่าหนูท้องขาว
มีตาและใบหูเล็กกว่าหนูท้องขาวเช่นกัน
ขนด้านท้องสีเทา ด้านหลังขนสีน้ำตาลหรือสีดำ
เพศเมียมีเต้านม 3 คู่ที่อกและ 3 คู่ที่ท้อง

พบทั่วประเทศ ในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่ง อาจพบในพื้นที่ทำการเกษตรที่ติดต่อกับเขตชุมชนใหญ่ ๆ เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ หลายชนิดสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง

พฤติกรรมการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่
โดยหนูเพศผู้ที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงเป็นจ่าฝูง
ในแต่ละกลุ่ม จะมีหนูเพศเมียมากกว่า 1 ตัว ลูกหนู และอาจมีหนูเพศผู้ตัวอื่น ๆ ที่อ่อนแอกว่า

หนูนอร์เวย์เป็นหนูที่มีนิสัยดุร้ายและก้าวร้าวโดยเฉพาะเวลาที่แย่งถิ่นอาศัย อาหารและหนูเพศเมีย ปกติแล้วหนูที่โตเต็มที่จะกินอาหาร 20-30 กรัมต่อคืน (ประมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว) และสามารถเดินทางในแต่ละคืนเป็นระยะทางไกล 2-3 กิโลเมตร เพื่อหาอาหาร

หนูจี๊ด – Pacific Rat หรือ Polynesian Rat
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rattus exulans

IUCN Red list: Least Concern

หนูจี๊ด เป็นหนูที่มีขนาดเล็กที่สุดในสกุล Rattus
มีน้ำหนักตัวอยู่ระหว่าง 25-60 กรัม
ความยาวหัวและลำตัวประมาณ 9-15 เซนติมตร
หางยาวกว่าความยาวหัวและลำตัวเล็กน้อย
หางมีสีเดียวตลอด
ตาโต ใบหูใหญ่ ขนด้านหลังมีสีน้ำตาลแก่
ขนด้านท้องสีเทา
เพศเมียมีเต้านม 2 คู่ที่อก และ 2 คู่ที่ท้อง

หนูชนิดนี้ปีนป่ายได้ดีและว่องไวมาก
ชอบอาศัยในที่แห้งตามบ้านเรือน โดยเฉพาะใน ห้องครัว ห้องเก็บของ ตู้ ลิ้นชัก และยุ้งฉางทั่วประเทศ

กรณีที่พบในหมู่บ้านที่ติดกับพื้นที่ทำการเกษตร อาจพบ หนูจี๊ดทำลายพืชในไร่นา สวนมะพร้าว สวนผลไม้ แปลงถั่วต่าง ๆ เช่น ถั่วมะคาเดเมีย ฯลฯ เช่นเดียวกันกับ หนูนอร์เวย์ หนูชนิดนี้กินอาหารได้เกือบทุกประเภท

หนูท้องขาว – Oriental House Rat
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rattus tanezumi

IUCN Red list: Least Concern

หนูท้องขาวเป็นหนูที่มีสีขนที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิประเทศที่พบ ขนด้านบนมีสีตั้งแต่สีน้ำตาล น้ำตาลอมเหลือง น้ำตาลแดง น้ำตาลเข้ม และจะมีขนแข็งสีดำแทรกอยู่ ส่วนขนด้านท้องสีขาวครีม บางครั้งมีแถบขนสีน้ำตาลคล้ำยาวจากส่วนคอถึงกลางอก

หนูท้องขาว มีชื่อเรียกต่าง ๆ ตามแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น หนูหลังคา หนูเรือ หนูบ้าน และหนูสวน เป็นต้น

ตัวเต็มวัยมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 100-200 กรัม
ความยาวหัวรวมลำตัวประมาณ 10-22 เซนติเมตร
หางมีความยาวประมาณเดียวกันกับความยาวของหัวและลำตัว หางสีดำตลอดมีเกล็ดละเอียดเล็ก ๆ
จมูกแหลมจึงทำให้หน้าค่อนข้างแหลมด้วย
ใบหูใหญ่ ตาโต เพศเมียมีเต้านม 2 คู่ที่อก และ 3 คู่ที่ท้อง

ปีนป่ายเก่งมาก พบได้ทั่วประเทศ มักเห็นตามเพดานของอาคารบ้านเรือน ยุ้งฉาง นาข้าว ในสวนผลไม้ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ปกติไม่ชอบขุดรูอาศัยในดิน มักอาศัยอยู่บนต้นไม้ บนที่สูง หรือใต้หลังคาในห้องต่าง ๆ ของอาคาร แต่ถ้าขุดรูมักไม่พบขุยดินบริเวณปากรูทางเข้า หรือมีขุยดินน้อยมาก ชอบกินผลไม้ ผัก และเมล็ดพืชมากกว่าเนื้อสัตว์

พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มพบในหนูชนิดนี้เช่นเดียวกันกับหนูนอร์เวย์ แต่มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่า
จ่าฝูงมักเป็นเพศผู้

หนูชนิดนี้มีความดุร้าย ก้าวร้าวน้อยกว่าหนูนอร์เวย์ ปกติแล้วมักละการต่อสู้ ด้วยการวิ่งหนีจากไปหรือย้ายแหล่งที่อยู่

หนูหริ่งบ้าน – House Mouse
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mus musculus

IUCN Red list: Least Concern

หนูหริ่งบ้านเป็นหนูที่มีขนาดเล็ก
น้ำหนักตัวประมาณ 10-20 กรัม
ความยาวหัวและลำตัวประมาณ 6-9 เซนติเมตร
หางมีความยาวมากกว่าหัวและลำตัวเล็กน้อย
สีขนด้านบนและด้านท้องมีสีน้ำตาลเข้มอมเทา
สีหางมีสีเดียว
ฟันเล็ก หน้าสั้น
เพศเมียมีเต้านม 3 คู่ที่อก และ 2 คู่ที่ท้อง

เป็นหนูที่ตกใจได้ง่าย และออกอาหารในเวลากลางคืนเช่นกัน ชอบอาศัยในที่มืดตามลิ้นชักตู้ หรือตามท่อเสาที่มีรูเปิด และไม่กลัวสิ่งใหม่ ๆ เมื่อสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง หนูชนิดนี้จะออกสำรวจสภาพแวดล้อมใหม่ทุกวัน