พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.อ. คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2020 ดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เพื่อเข้ารับรางวัล “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563” โดยในปีนี้ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัล Museum Thailand Award 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ โดยวันนี้ 17 กันยายน 2563ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม (C Asean Auditorium) ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

สำหรับการพิจารณารางวัลดังกล่าวนั้น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ผ่านการประเมินและเพื่อพิจารณารางวัล Museum Thailand Award 2020 รอบที่ 2 โดยในรอบที่ 3 รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ รวมถึงทีมนักวิจัยและบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นตัวแทนต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ห้องคลังตัวอย่างอ้างอิงแบบแห้งและแบบเปียก

พิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงชีวภพแห่งคาบสมุทรไทย (Biological worlds of peninsular Thailand) แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่กำเนิดของจักรวาล โลกของเรา วิวัฒนาการความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศเด่นในภาคใต้ รวมไปถึงนิทรรศการหมุนเวียนซึ่งจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้สาธารณชนได้ความรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย จุดเด่นคือ “แหล่งเรียนรู้-วิจัย-อนุรักษ์บนคาบสมุทรไทย” – การเล่าเรื่องเนื้อหานิทรรศการที่ครอบคลุมและลึกซึ้งโดยนักวิจัยผู้รู้จริงในแต่ละเรื่อง ควบคู่กับ – คลังตัวอย่างอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะตัวแทนสิ่งมีชีวิตในคาบสมุทรไทย รวมทั้งการศึกษาทางอนุกรมวิธาน และ – กิจกรรมวิจัยตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นถึงนานาชาติ โดยวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ฯ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนในด้านการอนุรักษ์และเข้าใจถึงความสำคัญด้านธรรมชาติวิทยาให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งในงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาข้อมูลฐานตัวอย่างอ้างอิง การสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ฯมุ่งสู่ระดับสากลต่อไป