โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี คณะครูโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาพร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน เข้าร่วมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี ฯ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ในรอบที่ 3 ของวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.โดยมีวิทยากรบรรยายนิทรรศการตลอดการเข้าชมนิทรรศการ