อบรมถ่ายทอดผลงานวิจัย

     เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดผลงานวิจัยภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและสิ่งมีชีวิตในถ้ำในอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” โดยนำเสนอชนิดสิ่งมีชีวิตเด่นที่น่าสนใจในทะเลและชายฝั่ง และในถ้ำของจังหวัดสตูล พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการท่องเที่ยวถ้ำให้กับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นของอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวถ้ำที่ปลอดภัยและยั่งยืนณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมือง จ.สตูล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมครั้งนี้กว่า 90 คน งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งทีมวิจัยพบว่าความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งชีวิตในถ้ำของอุทยานธรณีโลกสตูลมีสูงมาก และหลายชนิดในจำนวนนั้นไม่เคยมีรายงานในพื้นที่มาก่อน และหลายชนิดน่าจะเป็นสิ่งชีวิตชนิดใหม่ของโลก เช่น ค้างคาว แมลงสาบทะเล แมลงหางดีด เป็นต้น