กลุ่มบ้านรักเรียนคริสเตียน สงขลา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 กลุ่มบ้านรักเรียนคริสต์เตียน สงขลา โดยเป็นกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
เข้าชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์