โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จังหวัดสงขลา

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จังหวัดสงขลา เข้าชมนิทรรศการโดยมีวิทยากรอาสาสมัครบรรยายนิทรรศการในช่วงเช้า และร่วมกิจกรรมพิเศษฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ และฐานความลับของผีเสื้อ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์