โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จ.พังงา

     กิจกรรมพิเศษฐานการเรียนรู้โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล จังหวัดพังงา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ โดยการหมุนฐาน จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานการกำเนิดสปีชีส์ ฐานการจัดจำแนก และฐานสายใยอาหาร