นักวิจัย ม.อ. ค้นพบ “แมลงวันขายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาส” สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก

ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานของแมลงวันขายาว และแมลงวันเหาค้างคาว พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในวงศ์แมลงวันขายาว นั่นคือ แมลงวันขายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาส

ดร.อับดุลเลาะ เปิดเผยว่า แมลงวันขายาวชนิดนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกจากหน่วยวิจัยป่าชายเลนตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งในขณะนั้นตนกำลังทำงานวิจัยอยู่ในระดับปริญญาเอก ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และทีมจากประเทศเบลเยียม โดยค้นพบเมื่อปี 2014 จนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี 2015

โดยแมลงวันขายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาส มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ “𝑁𝑔𝑖𝑟ℎ𝑎𝑝ℎ𝑖𝑢𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎𝑒” ซึ่งเป็นแมลงวันขายาวขนาดใหญ่ สามารถพบได้ในป่าชายเลน โดยเฉพาะป่าชายเลนที่ติดกับทะเลเปิด หรือคลองป่าชายเลนชั้นในที่มีพื้นที่ดินเลนกว้าง และในช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดลงสูงสุด รวมทั้งสภาพน้ำที่เป็นน้ำเค็มและน้ำกร่อย ซึ่งขณะนี้พบได้เพียงที่ป่าชายเลนตำมะลัง แห่งเดียวเท่านั้น

สำหรับชื่อที่ตั้งเอาไว้นั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักวิจัยในขณะนั้น และปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ม.อ. และ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.อับดุลเลาะ เปิดเผยอีกว่า สำหรับลักษณะเด่นของแมลงวันขายาวชนิดนี้คือ ลำตัวมีสีเขียวอมทอง มีความยาวลำตัวประมาณ 7 มิลลิเมตร มีปล้องหนวดหนาและใหญ่ ในส่วนของ dorsal surstylus (ds) หรือส่วนที่ยื่นออกจากทางด้านล่างของส่วนสืบพันธุ์เพศผู้มีลักษณะคล้ายรองเท้าบู๊ต โดยตัวเล็กสุดจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 1 มิลลิเมตร และใหญ่สุดที่พบราว 6-7 มิลลิเมตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม :
https://mgronline.com/south/detail/9640000008240
https://siamrath.co.th/n/215100
https://www.pptvhd36.com/…/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0…/140955
https://www.thaipost.net/main/detail/91162

สามารถดาวน์โหลดได้เพิ่มเติม : https://www.researchgate.net/publication/276070255_Ngirhaphium_Evenhuis_Grootaert_from_southern_Thailand_Diptera_Dolichopodidae_with_the_description_of_a_new_species