โรงเรียนบ้านม้างอน จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านม้างอน จังหวัดสงขลา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมชมนิทรรศการ โดยมีวิทยากรบรรยายนิทรรศการ