โรงเรียนพัฒนศึกษา จ.สงขลา

     โรงเรียนพัฒนศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนพัฒนศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายนิทรรศการให้ เด็กๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างเสริมประสบการณ์ ด้วยความสนุก และเพลิดเพลิน