เตรียมขึ้นยานสำรวจอวกาศ

ระบบสุริยะ

ระบบที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่น ๆ ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์
ได้แก่ ดาวเคราะห์ 8 ดวงกับดวงจันทร์บริวาร
และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ อีกนับล้านชิ้น

ดวงดาวในระบบสุริยะ

Play Video

รู้หรือไม่ ??

ขนาดของระบบสุริยะ

กว้างใหญ่มาก

โลกเราอยู่ห่างจาก
ดวงอาทิตย์เท่าไหร่กันนะ ?

Did you know ?

โลกและดวงจันทร์

ดวงจันทร์เป็นดาวบริวาร
ของโลกเพราะอยู่ใกล้โลกมากและโลกมีขนาดใหญ่กว่า
มีแรงดึงดูดมากกว่า
ดวงจันทร์จึงได้รับแรงดึงดูดของโลกให้โคจรรอบโลก

ดาวพลูโต

ดาวพลูโตเคยจัดอยู่ใน
ระบบสุริยะ เป็นดาวดวงที่ 9 แต่หลังจากนั้นใน ปี พ.ศ.2549 ได้ถูกเปลี่ยนสถานะจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคระ

ดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อโลก ?

ดวงอาทิตย์ค่อยให้แสงสว่างแก่โลกเรา
ถ้าหากโลกเราไม่มีดวงอาทิตย์
ทำให้โลกเราอยูในความมืด

ดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติมากมายบนโลก เช่น รุ้งกินน้ำ

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานให้แก่ธรรมชาติเพราะว่าพืชส่วนใหญ่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสง

ฉันคือดาวอังคารเองจ้า

ฉันคือดาวพุธจ้า

ฉันคือดาวเนปจูนจ้า

ดาวใดที่ได้รับฉายาว่า"เตาไฟแช่แข็ง"

ฉันเองดาวพุธผู้ได้รับฉายา "เตาไฟแช่แข็ง"

ไม่ใช่ฉันน้า

ไม่ใช่ฉันน้า

ดาวดางใดในระบบสุริยะที่หมุนตาม
เข็มนาฬิกา ?

ฉันเองดาวศุกร์ผู้ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา

ฉันหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ฉันหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ขอให้เดินทางกลับโลกโดยสวัสดิภาพน้าาาาา

Post Views: 3,201