เรื่องน่ารู้

ของ

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และ

สัตว์เลื้อยคลาน

เฮิร์พ (Herp) หมายถึง กลุ่มของสัตว์เลือดเย็นที่มี 4 ขา ได้แก่

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน

เฮิร์พ (Herp) มาจากคําว่า เฮอร์พีไทล์(Herpetile)
ซึ่งเป็นคําจํากัดความที่ให้โดย คาโรลัส ลินเนียส

ซึ่งเป็นผู้จัดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานไว้ในชั้นเดียวกัน

ก่อนจะมีการแยกสัตว์ทั้งสองกลุ่มนี้ออกจากกันในภายหลัง

สงสัยกันรึป่าว

สัตว์ทั้งสองประเภทนี้มีต้นกำเนิดมาจากไหน ?

อาศัยอยู่ในโลกของเรามานานแค่ไหนแล้ว ?

พวกมันมีลักษณะเด่นอะไรบ้าง ?

มีสัตว์ชนิดอะไรบ้าง ?

มาทำความรู้จักกับสัตว์ทั้ง 2 ประเภท กันเถอะ

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 370 ล้านปีที่แล้ว

ในยุคดีโวเนียน

ลักษณะสำคัญ คือ ไข่ไม่มีเปลือกหุ้ม

ส่วนใหญ่มีพัฒนาการการเจริญเติบโตเป็นขั้น (Metamorphosis)

ผิวหนังที่เปียกชื้น และสามารถหายใจผ่านผิวหนังได้

สัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์เลื้อยคลาน

ปรากฏครั้งแรก ในยุคคาร์บอนิเฟอรัส

เมื่อประมาณ 315 ล้านปีที่แล้ว

สามารถปรับตัวให้อยู่ในพื้นที่แห้งได้ดี

สัตว์กลุ่มนี้มีเกล็ดหุ้มลําตัว

หายใจด้วยปอดอย่างสมบูรณ์ และออกไข่ที่มีเปลือกหุ้ม

สัตว์เลื้อยคลาน

แบ่งออกได้เป็น 4 อันดับ

ไข่ไม่มีเปลือกหุ้ม ผิวหนังเปียกชื้น

สามารถหายใจผ่านผิวหนังได้

จากข้อความข้างบนคือสัตว์ชนิดใด ?

ถูกต้อง

ปรับตัวให้อยู่ในพื้นที่แห้งได้ดี สัตว์กลุ่มนี้มีเกล็ดหุ้มลําตัว

หายใจด้วยปอดอย่างสมบูรณ์ และออกไข่ที่มีเปลือกหุ้ม

จากข้อความข้างบนเป็นสัตว์ชนิดใด ?

ถูกต้อง

ขอให้ทุกคนโชคดี

Top
Post Views: 1,381