โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การระบุชนิดพรรณไม้ภาคสนาม”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ได้จัด โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การระบุชนิดพรรณไม้ภาคสนาม” เพื่อให้สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ.

0 Comments

โครงการค่ายธรรมชาติจากป่าสู่ทะเล ณ เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

โครงการค่ายธรรมชาติจากป่าสู่ทะเล ณ เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล " ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

0 Comments

โครงการธรรมชาติศึกษาพาเพลิน ครั้งที่ 1 ตอน นิเวศราตรี (PSU Nature Play & Learn : Night Walk)

เพื่อให้เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นทำความรู้จักสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนที่สามารถพบได้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเขาคอหงส์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0 Comments

ประกาศถึงผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ

ทางพิพิธภัณฑ์ฯ " ปิดให้บริการในส่วนของนิทรรศการชั่วคราว " เพื่อทำความสะอาดนิทรรศการ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

0 Comments

โรงเรียนพัฒนศึกษา จ.สงขลา

โรงเรียนพัฒนศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนพัฒนศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายนิทรรศการให้ เด็กๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างเสริมประสบการณ์ ด้วยความสนุก และเพลิดเพลิน

0 Comments