โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วันที่ 3 พ.ย. 61 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน.

วันที่ 12 ต.ค. 61 น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน. ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ เขาคอหงส์ เพื่อทำกิจกรรมแต่ละสถานีบนเขาคอหงส์ ศึกษาระบบนิเวศวิทยาในเขาคอหงส์และเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย

0 Comments

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชม

4 ต.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ และเรียนรู้วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง เพื่อจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานเรื่องอาณาจักรสัตว์

ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานเรื่องอาณาจักรสัตว์พร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยปี 1 โดยเน้นความรู้ทางด้านอาณาจักรสัตว์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

0 Comments