โครงการพื้นที่ปกปักสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์
Processed with VSCO with hb1 preset

โครงการพื้นที่ปกปักสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์

วันที่ 25 ก.ย.61 ทางโครงการพื้นที่ปกปักสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ จัดขึ้นโดย พิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดกิจกรรมสำรวจและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมปรับปรุงป้ายให้ความรู้ในพื้นที่อนุรักษ์เขาคอหงส์ เพื่อให้เด็กๆ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด

0 Comments