โรงเรียนบ้านม้างอน จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านม้างอน จังหวัดสงขลา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมชมนิทรรศการ โดยมีวิทยากรบรรยายนิทรรศการ

0 Comments

นักวิจัย ม.อ. ค้นพบ “แมลงวันขายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาส” สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก

ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานของแมลงวันขายาว และแมลงวันเหาค้างคาว พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในวงศ์แมลงวันขายาว นั่นคือ แมลงวันขายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาส

0 Comments

อบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ สงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ รุ่นที่ 1/2564

0 Comments

จบไปแล้วสำหรับ #BirdWalk ปักษาพาเพลิน ม.อ.-เขาคอหงส์ ครั้งที่ 1

จบไปแล้วสำหรับ #BirdWalk ปักษาพาเพลิน ม.อ.-เขาคอหงส์ ครั้งที่ 1 ถึงจะเผชิญกับฝนตกตลอดและบรรยากาศมืดครึ้มที่แม้แต่นกก็ง่วง และเดินไปได้ถึงแค่บึงศรีตรังเท่านั้น เราก็เจอนกถึง 36 ชนิดด้วยกัน ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียว

0 Comments

Bloomsbury international school

     Bloomsbury international school คณะครูและนักเรียนระดับชั้นป.1-3 จากโรงเรียนBloomsbury international school เข้าชมนิทรรศการรอบที่ 1 ในวันที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 โดยมีการบรรยายานิทรรศการจากอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ

0 Comments

โครงการค่ายธรรมชาติ เกาะลิบง จังหวัดตรัง

“ค่ายธรรมชาติ เกาะลิบง จังหวัดตรัง” อาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลผ่านกิจกรรมโครงการ “ค่ายธรรมชาติ เกาะลิบง จังหวัดตรัง”

0 Comments

โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จ.พังงา

กิจกรรมพิเศษฐานการเรียนรู้โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล จังหวัดพังงา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ โดยการหมุนฐาน จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานการกำเนิดสปีชีส์ ฐานการจัดจำแนก และฐานสายใยอาหาร

0 Comments