โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นครั้งที่ 1/2564

โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นครั้งที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

0 Comments

โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ จ.สตูล

โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ จังหวัดสตูล คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.2 เข้าชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ในช่วงเช้า รอบที่ 1 และ 2

0 Comments

กลุ่มบ้านรักเรียนคริสเตียน สงขลา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 กลุ่มบ้านรักเรียนคริสต์เตียน สงขลา โดยเป็นกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เข้าชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์

0 Comments

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จังหวัดสงขลา

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จังหวัดสงขลา เข้าชมนิทรรศการโดยมีวิทยากรอาสาสมัครบรรยายนิทรรศการในช่วงเช้า

0 Comments

อบรมถ่ายทอดผลงานวิจัย

วันที่ 14 ต.ค. 2563 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข จากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าโครงการ พร้อมคณาจารย์นักวิจัยร่วมจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายใต้โครงการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ำในอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน”

0 Comments

ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ฯ รุ่นที่ 18

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ทางพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเป็นอาสาสมัครของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับภาระหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกับผู้เข้าชม ด้วยชิ้นงาน การแสดงสาธิต และกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจเนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียนรู้อย่างง่ายๆ และเพื่อสร้างจิตอาสาในผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ซึ่งอาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรม จะสามารถมาปฏิบัติงานในส่วนของการจัดนิทรรศการและร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ

0 Comments
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยและคณะ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยและคณะ

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยและคณะ เข้าชมนิทรรศการ ในรอบที่ 3 เวลา 13.00-14.30 โดยมีวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ฯ บรรยายและนำชมนิทรรศการ ในการเข้าชมครั้งนี้

0 Comments

โรงเรียนวัดแม่เตย ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงเรียนวัดแม่เตย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นักเรียนชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมพิเศษ ภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามหลัก Social Distance ในครั้งนี้ นักเรียนและคุณครูทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม ตามข้อกำหนดและการจำกัดจำนวนผู้เข้าชม เพื่อการจัดระเบียบและสุขลักษณะอนามัยที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ

0 Comments